Unikke hits siden September 2003. Efterfølgende besøg samme dag fra samme person (IP adresse) tælles ikke med.

Racestandard for dansk/svensk gårdhund


Oprindelsesland:
Danmark/Sverige

Racehistorie:
Dansk svensk gårdhund er en mellemstor hund af pinschertype med slægtninge flere steder i Europa. Den har været kendt i Danmark og Sydsverige siden 1700 tallet, men er ikke blevet regnet for en racehund førend i 1980'erne, hvor den blev anerkendt af NKU.

Anvendelse:
Dansk/Svensk Gårdhund blev oprindelig brugt som gårdhund (rottehund), vagt og hyrdehund. I dag bruges den som gårdhund, vagt og selskabshund.

Klassifikation:
Gruppe 2

FCI-klassifikation:
Endnu ikke anerkendt af FCI, men er dog anerkendt af NKU (Nordisk Kennelunion)

Helhedsindtryk:
Lille, kompakt, næsten kvadratisk. Racen er eksteriørmæssigt sent færdigudviklet.

Temperament:
Racen er vågen, intelligent og livlig.

Hoved:
Trekantet, ret lille med temmelig bred og svagt hvælvet skalle.

Stop:
Stoppet skal være vel markeret.

Næse:
Næsen skal være sort hos hunde med sorte pletter. I øvrigt skal næsens farve harmonere med pelsfarven.

Næseparti:
Næseryggen bør være lige.
Næsepartiet skal være veludfyldt, blive smallere ud mod snuden, og må ikke virke spidst eller spinkelt. Næsepartiet skal være noget kortere end afstanden fra stoppet til nakkeknuden.

Kæber:
Kæberne skal være kraftige.

Bid:
Saksebid med regelmæssige, veludviklede tænder.

Øjne:
Øjnene skal være mørke hos hunde med sorte pletter. Noget lysere øjne er tilladt hos hunde med gule eller chokoladebrune pletter. Øjnene skal være middelstore, svagt rundede og hverken dybtliggende eller udstående. Udtrykket skal være vågent og mildt.

Ører:
Rosenører eller ører foldet fremover, så mindst halvdelen af øret tipper. I begge tilfælde skal øret tippe i højde med eller kun noget over skallens niveau.

Hals:
Halsen skal være middellang, kraftig og med let buet nakke-linie. Den må ikke være elegant. Ingen løs halshud.

Krop:
Forholdet mellem skulderhøjde og kropslængde er 9 til 10.

Lænd:
Lændepartiet skal være kort og svagt hvælvet. Buglinien må ikke være hårdt optrukket.

Hale:
Halen må ikke være for højt ansat. Den kan være kort kuperet eller medfødt stumphale. Halen må ikke være hårdt oprullet eller bæres fladt hen over ryggen.
OBS: Halekupering er ikke tilladt i Danmark og Sverige.

Bryst:
Brystkassen skal være dyb og rummelig med meget hvælvede ribben. Oftest er den ikke helt udviklet førend efter tre års alderen.

Lemmer:
Forpart: Forbenene skal set forfra være lige og parallelle. Fronten skal være forholdsvis bred sammenlignet med brystkassens bredde.
Skuldre: Skulderbladene skal være normalt tilbagelagte.
Overarm: Overarmene skal være normalt vinklede mod skulderbladet.
Mellemhånd: Mellemhånden skal være stærk og spændstig.
Forpoter: Forpoterne skal være små og ovale med let sluttede tæer.
Bagpart: Bagbenene skal set bagfra være parallelle og godt muskuløse.
Knæled: Knæledene skal være velvinklede.
Haseled: Haseledene skal være velvinklede.
Bagpoter: Bagpoterne skal være små og ovale med let sluttede tæer. Vildtkløer på bagbenene bør fjernes.
OBS: I Danmark er det ikke tilladt at fjerne vildtkløer med det formål at ændre hundens eksteriør.

Bevægelse:
Bevægelserne skal være livlige og frie.

Pels:
Hårlag: Pelsen skal være hård, kort og glat.
Farve: Hvid farve skal være dominerende. Aftegninger i form af ens- eller flerfarvede pletter i forskellige kombinationer.

Størrelse:
Idealhøjde for hanner 34 - 37 cm, +/- 2 cm.
Idealhøjde for tæver 32 - 35 cm, +/- 2 cm.

Fejl:
Enhver afvigelse fra de ovenstående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Bemærk:
Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.